Aanmelden
 
 

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws.
 
 
 
 
Producten
Geistlich biomaterialen
Helmut Zepf instrumenten
Meta instrumenten
Aragó hechtmaterialen
Endozoom microscopen
Esacrom chirurgische piëzo's en micromotoren
Contact
Dorpsstraat 72
1713 HK Obdam

Tel.: +31(0)226-360 150
marketing@dent-medmaterials.nl
Disclaimer: De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, neem dan onmiddellijk contact op met de afzender per kerende e-mail. Wij verzoeken u dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Afzender aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen. Dit e-mailbericht en eventuele bijlagen is gescand op virussen door Symantec en is verzonden
marketing@dent-medmaterials.nl
The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the intended recipient. If you have received it in error, please contact the sender immediately by return e-mail. Please delete this e-mail and do not disclose its contents to any person. Sender does not accept any liability for errors, omissions, delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission. This message is scanned for viruses by Symantec and send by
marketing@dent-medmaterials.nl
...