Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 
Aanmelden infor­matie­bijeen­komst Flexibel mbo
Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer informatie over de subsidieregeling. U kunt ook partners ontmoeten van andere mbo-instellingen en particuliere opleiders, die actief zijn in Leven Lang Ontwikkelen.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Postadres
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag
Telefoon
070 340 55 66
U kunt ons bellen op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.
...