Kwa
 
Milieu en omgeving
Energie- en procestechniek
 
KAM-management
Arbo en veiligheid
           
1e digitaal spreekuur explosieveiligheid
KWA organiseert regelmatig een digitaal spreekuur explosieveiligheid. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op donderdag 30 april.

Waarom doen we dit? In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor explosieveiligheid binnen het bedrijfsleven gekomen. Sinds januari 2020 kwam er ook een aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit,  waardoor er strikter (lees strenger) gekeken wordt naar arbeidsmiddelen binnen een ATEX- zone.

U krijgt via het spreekuur praktische oplossingen voor uw vragen en deelt samen  ervaringen en best practices.

Overzicht van de onderwerpen en data:

  1. Mobiele arbeidsmiddelen in een ATEX-zone: donderdag 30 april 15.00 tot 16.30 uur
  2. Mechanische ontstekingsbronnen: donderdag 14 mei 15.00 tot 16.30 uur
  3. Toepassen van PBM’s en kleding in een ATEX-zone: donderdag 28 mei 15.00 tot 16.30 uur

Aanmelden en vragen insturen
Het spreekuur vindt digitaal plaats via het programma Teams. Als u zich aanmeldt, ontvangt u enkele dagen voorafgaande aan het spreekuur een bevestiging met verdere informatie over inloggen en dergelijke. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. 
 
Aanmelden en vragen insturen
Via onderstaand formulier meldt u zich aan. Ook kunt u vragen en problemen voorleggen aan onze specialisten. Wilt u ze liever anoniem stellen? Dat kan ook, als u dat aangeeft in uw mail. 
 
KWA Bedrijfsadviseurs B.V
Regentesselaan 2, Postbus 1526, 3800 BM Amersfoort, tel.: 033 - 422 13 00
...